Widmo dla storczyków

Leafy Orchids

LG1

Skład widma

Opis

Widmo LG1 składa się z niebieskich i czerwonych fal uzupełnionych niewielkim pikiem zielonego światła, które zgodnie z najnowszymi badaniami wzmacnia działanie światła niebieskiego. Widmo to jest szczególnie skuteczne w fazie wegetatywnej, ponieważ duża ilość niebieskiego i czerwonego światła znajduje się w obszarze promieniowania aktywnego fotosyntetycznie (PAR; 400 - 700 nm).

Efekty

Widmo LG1 w uprawie storczyków powoduje wzrost liczby liści o 50 % oraz ich powierzchni o 9 % w porównaniu z roślinami uprawianymi pod lampami HPS (Wykres 2)

Wykres 1.

Porównanie efektów widma Leafy Orchids (LG1) do HPS.

LG1 vs HPS

Flowery Orchids

SG2

Skład widma

Opis

Widmo SG2 składa się z niebieskich i czerwonych fal uzupełnionych światłem zielonym. To widmo jest szczególnie skuteczne w fazie kwitnienia, ponieważ czerwone światło zwiększa wydajność fotosyntezy i produkcję chlorofilu. Wysoki stosunek światła niebieskiego do zielonego oraz niższe proporcje światła niebieskiego do czerwonego zapewnia optymalny rozwój roślin z rodziny storczykowatych.

Efekty

Widmo SG2 w uprawie storczyków skutkuje zwiększoną liczbą pąków, kwiatów i pędów (Wykres 2.2.). Storczyki rosną równomiernie i osiągają szczyt swojego rozwoju, zanim rośliny uprawiane pod lampami sodowymi zaczną dojrzewać.

Wykres 2.

Porównanie efektów widma Flowery Orchids (SG2) do HPS.

storczyki wykr

Potrzebujesz modernizacji oświetlenia w swojej firmie?

Zadzwoń lub napisz