Jak barwa światła wpływa na wzrost roślin?

Uzyskanie dobrego plonu zależy od zaspokojenia potrzeb roślin w obszarze ich wymagań siedliskowych. O ich prawidłowym wzroście decyduje jakość i odpowiedni odczyn gleby, składniki pokarmowe, jak i właściwa temperatura.

Jednym z najważniejszych czynników warunkujących rozwój poszczególnych gatunków i odmian jest oczywiście światło. Korzystny wpływ światła na wzrost roślin jest powszechnie znanym faktem, dlatego tak istotne jest dostarczanie im jego odpowiedniej ilości oraz jakości.

Zastanawiasz się, jaka barwa światła jest najodpowiedniejsza dla roślin uprawnych? Zapraszamy do lektury, gdyż w dzisiejszym wpisie przyjrzymy się bliżej zagadnieniu wpływu światła na rośliny.

Wpływ światła dziennego na rośliny

Długość działania światła w ciągu doby ma wpływ na przebieg fotosyntezy – w efekcie której wytwarzana jest materia organiczna – a ponadto na procesy fizjologiczne, takie jak kiełkowanie, wzrost i kwitnienie roślin. Intensywność fotosyntezy wzrasta wraz z natężeniem światła, z kolei jego deficyty prowadzą do obniżania plonów, kluczową więc kwestią dla upraw staje się dostarczanie światła czynnego fotosyntetycznie. Zbyt małe ilości światła wywołują wiotkość oraz tak zwaną chlorozę, czyli chorobę objawiającą się stopniowym żółknięciem rośliny. Z drugiej strony nadmierne naświetlenie może prowadzić do ograniczenia wzrostu, zabarwienia liści na czerwono, skracania pędów, przyspieszenia kwitnienia i owocowania.

Nasza strefa klimatyczna charakteryzuje się okresowymi niedoborami światła naturalnego, co rodzi konieczność doświetlania upraw szklarniowych za pomocą sztucznego oświetlenia. W rolnictwie na intensywność światła wpływa się ilością i zagęszczeniem wysiewu, rozstawą rzędów czy zwiększeniem powierzchni asymilacyjnej roślin.

Jaka barwa światła jest najkorzystniejsza dla roślin?

Choć światło pochłaniane jest przez chlorofil wybiórczo, wpływ barwy światła na wzrost roślin jest nie do przecenienia. Jaki kolor światła jest zatem dla roślin najkorzystniejszy?

Długość fal świetlnych w kontekście upraw stał się przedmiotem badań naukowych, dzięki czemu wiemy, jak oddziałuje ona na tempo wzrostu i cechy morfologiczne roślin.

Piękny, zielony kolor roślin jest spowodowany tym, że odbijają one większość światła zielonego, pochłaniają zaś światło niebieskie, fioletowe, czerwone i podczerwone. Chociaż najefektywniejsze fotosyntetycznie jest światło niebieskie oraz czerwone, naukowcy udowodnili, że także mniej efektywne długości fal są dla roślin niezmiernie ważne.

W dużych ilościach pochłaniają one światło niebieskie, powodujące przyrost masy zielonej, podczas gdy światło ultrafioletowe oddziałuje znacząco na pogrubianie liści, a zarazem ich odporność na szkodniki. Jeśli chodzi o pobudzanie kiełkowania, rozwój pąków i kwitnienie decydującą rolę odgrywa barwa światła czerwona i daleka czerwona. Jak wynika z przeprowadzonych badań, kluczowy jest kolor ciemnoczerwony (tworzący około połowy mieszanki) oraz kolor czerwony, który razem z kolorem niebieskim i niebieskim królewskim stanowią po około 20% całej ilości energii dostarczanej roślinie. Dodatkową jej dawkę daje światło podczerwone, pożytkowane na przykład w czasie kwitnienia.

Jaka barwa światła najskuteczniej oddziałuje na wzrost roślin?

Doświadczenia naukowe wykazały ścisły związek pomiędzy tempem i kierunkiem wzrostu roślin, a rodzajem dostarczanego im światła. Jaka barwa światła zatem najskuteczniej oddziałuje na ich wzrost? Rośliny różnie wykorzystują długości fal, absorbując światło tylko z części zakresów. Badania potwierdziły, że kolorem światła daje się stymulować wzrost roślin w pożądanym kierunku, a lepszej jakości uprawy uzyskuje się za pomocą doświetlania światłem innym niż białe. Odpowiednie mieszanki światła skutkują między innymi: silniejszym systemem korzeniowym, zwartym pokrojem, obfitym kwitnieniem, długimi pędami i dużym przyrostem masy zielonej.

Dobranie określonych kombinacji kolorów światła, zgodnych z reakcją poszczególnych gatunków i odmian na określone kompozycje widma, efektywnie przyczynia się zatem do prawidłowego wzrostu roślin oraz obfitego plonowania.